Medarbetarundersökningar

Vår modell för medarbetarundersökningar lägger fokus på den enskilde individens ansvar i att skapa en framgångsrik och inkluderade arbetsplats.

 

Skapa en god och meningsfull arbetsplats

Positivt laddade frågor som fokuserar på den enskilde individens önskemål och ambitioner.

 

MeningsfullT för medarbetarna

Frågorna, som tar ungefär 10 minuter att fylla i, känns meningsfulla och är enkelt formulerade. Undersökningen ska inte kännas svårtolkad eller som att den stör medarbetaren i sitt arbete.

 

Insikter och beslutsstöd för beslutsfattare

Era medarbetare är ert företag. Ledningen får ett underlag med tydliga prioriteringsordningar för att nå högre höjder beträffande nöjdhet, engagemang och lönsamhet.

 

Förändringsarbete

Vi ger er verktygen för att se till att undersökningen verkligen kan leda till förändring. Årligen återkommande medarbetarundersökningar utan resultat gör ingen i företaget nöjd.

 

Vår medarbetarundersökning är lätt att fyll i, visar ett tydligt resultat, fokuserar på effektivitet, utveckling och positiv anda.

Modellen är framtagen i samarbete med expertis inom arbetslivets psykologi. Givetvis kan modellen användas även för att beräkna NMI (NöjdMedarbetarIndex).