En plattform för alla ändamål...

Oavsett vilket typ av frågor du ställer så är InSurvey undersökningsplattformen för dig.

Medarbetarundersökning

Skolundersökning

Kundundersökning

Checklistor

Net Promoter® Score (NPS)

Feedbacklösning

För Offentlig sektor

För företaget

Integration / Api

InSurvey® - Marknadens mest kraftfulla & användarvänliga enkätverktyg

is_sp_hand.png

InSurvey® hjälper företag & organisationer att få svar på sina viktigaste frågor för att få kunskap och utveckla sina verksamheter framåt. Förutom att få svar på frågor hjälper InSurvey® även er att analysera informationen och presentera den på det sätt som passar er.
Verktyget hanterar hela kedjan från enkätkonstruktion till datainsamling, analys och rapportering.


Tillsammans med Teamet på Insurvey kan du alltid få den hjälp du behöver om det så är konsultation av att genomföra en enkät eller om du bara behöver support i världsklass.

 

Från ax till limpa!

- Er kompletta undersökningspartner -

Inte nog med att vi utvecklar en av marknadens mest avancerade undersökningsplattformar. Vi har även kompetensen att stödja er i processen med era undersökningar. Tveka inte att kontakta oss för mer information!

  • Fokusgrupper

  • Telefonintervjuer

  • Djupintervjuer

  • Webbenkäter

  • Webbpaneler

  • På stan/På plats

  • Postala enkäter