Net Promoter® Score (NPS)

NPS (eNPS för arbetsgivare) är ett enkelt nyckeltal för att kunna mäta av era kunders lojalitet. Med hjälp av NPS i InSurvey kan ni enkelt i flera kanaler löpande mäta ert NPS-betyg.

Eftersom NPS är en allmänt vedertagen metod blir ert nyckeltal jämförbart med andra företag och branscher.


“Skulle du rekommendera företaget till en vän eller kollega?”

En enda fråga, en skala med elva grader, som ger en tydlig mätare på era kunders lojalitet till er som leverantör. De som svarar alternativ 0-6 på frågan kallas för Kritiker (Detractors), de som svarar 7-8 kallas för Passiva (Passives) och slutligen de som svarar 9-10 är Ambassadörer (Promoters).

Beräkning av målvärdet för NPS görs genom formlen:

NPS = % AV AMBASSADÖRERNA - % AV KRITIKERNA


Med InSurvey kan ni enkelt löpande genomföra NPS-undersökningar på era kunder. Ni även enkelt och snyggt ta del av resultatet av undersökningen.

Vill du veta mer om Net Promoter Score? Tveka inte att kontakta oss eller läs vidare på länkarna nedan:


Net Promoter, NPS, and the NPS-related emoticons are registered service marks, and Net Promoter Score and Net Promoter System are service marks, of Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. and Fred Reichheld