Net Promoter® Score (NPS)

En enda fråga, en skala med elva grader, som ger en tydlig mätare på era kunders lojalitet till er som leverantör. De som svarar alternativ 0-6 på frågan kallas för Kritiker (Detractors), de som svarar 7-8 kallas för Passiva (Passives) och slutligen de som svarar 9-10 är Ambassadörer (Promoters).

Beräkning av målvärdet för NPS görs genom formlen:

NPS = % AV AMBASSADÖRERNA - % AV KRITIKERNA

Med InSurvey kan ni enkelt löpande genomföra NPS-undersökningar på era kunder. Ni även enkelt och snyggt ta del av resultatet av undersökningen.

Vill du veta mer om Net Promoter Score? Tveka inte att kontakta oss eller läs vidare på länkarna nedan:

  Exempel på hur frågan kan presenteras i enkätverktyget InSurvey

Exempel på hur frågan kan presenteras i enkätverktyget InSurvey


Enkätmall för Net Promoter Score (NPS)

Du kan antingen se hur enkätmallen ser ut i InSurvey eller skriva in en e-post för att få en redigerbar version skickad till dig.


Net Promoter, NPS, and the NPS-related emoticons are registered service marks, and Net Promoter Score and Net Promoter System are service marks, of Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. and Fred Reichheld