För medarbetaren

 

MEdarbetarundersökningar

I en lyckad organisation är det viktigt med nöjda medarbetare som alla arbetar mot samma mål. 

Medarbetarundersökningar kan drivas enligt flera metoder. Två populära metoder är NMI (nöjd medarbetar index) och eNPS (Employee Net Promotor Score).