Kundundersökningar

Vad tycker egentligen era kunder om er verksamhet? Med hjälp av kundundersökningar utvärderar ni den egna verksamheten och förbättrar kundrelationerna. Genom att bättre förstå kundens förväntningar, behov och krav på er som leverantör kan ni anpassa ert erbjudande till att bättre passa kundens aktuella situation. Att genomföra en kundundersökning handlar kort och gott om att förstå kunden bättre.

I våra kundundersökningar fastställer vi vanligen vad kunderna uppskattar och vill se mer av. Vi tittar även på vad kunderna är mindre nöjda med och var ni som leverantör under- respektive överpresterar.

 

Olika typer av kundundersökningar är:

•    Årligen återkommande kundundersökning, t ex NKI (nöjdkundindex)
•    Köputvärdering och rekommendationsbenägenhet (NPS)


Viktiga beståndsdelar i en kundundersökning

 

Tydligt syfte

Vad är syftet med undersökningen? Vad vill ni använda resultatet till?

 

Verksamhetsförankring

Anpassade frågor efter er verksamhet och era kunder.

 

Rätt folk på rätt plats

Ett underlag som hjälper er att allokera era resurser rätt och därmed bli ännu bättre på att uppfylla kundernas behov

 

Kommunikation

Använda ett välavvägt frågebatteri. En kundundersökning ska via kunden att ni ser dem som viktiga och arbetar hårt för att öka kundnöjdheten.

 

Bland våra kunder återfinns såväl stora som små företag och organisationer. Vi arbetar både med mer kvantitativa metoder såsom NKI (nöjdkundindex) och mer kvalitativa metoder som till exempel djupintervjuer. Vi skräddarsyr varje undersökning utifrån den enskilda kundens behov.

Ta kontakt med oss så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa er!