För kunden

 
customer.jpeg

Kundundersökningar

Vad tycker era kunder om era produkter eller tjänster? Vet ni hur väl ni uppfyller era kunder förväntningar på er organisation?

Vi hjälper alla typer av organisationer med kundundersökningar med välkända metoder som NKI (nöjd kund index), rekommendationsbenägenhet (NPS) m.fl.

 

Net Promoter® Score (NPS)

En enda fråga, en skala med elva grader, som ger en tydlig mätare på era kunders lojalitet till er som leverantör. De som svarar alternativ 0-6 på frågan kallas för Kritiker (Detractors), de som svarar 7-8 kallas för Passiva (Passives) och slutligen de som svarar 9-10 är Ambassadörer (Promoters).

 
market.jpg

Marknadsundersökningar

Ligger ni rätt med er nästa produkt? Vad tycker era befintliga kunder om era föreslagna tilläggsprodukter? 

Vi kan, med vår erfarenhet, hjälpa er att utforma er marknadsundersökning så att ni får ut så bra beslutsunderlag som möjligt.

 

Attitydundersökningar

Vad fungerar bra i er verksamhet? Vad fungerar dåligt? Som verksam inom offentlig eller ideell sektor är det viktigt att lyssna in era kunder för att fatta bra beslut.

Vi har stor erfarenhet av attitydundersökningar inom t ex skolan och övrig offentlig sektor.