Lagring och behandling av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter om dig när du kommer i kontakt med oss exempelvis via våra utskick, genom att söka jobb hos oss, via ett potentiellt samarbete eller besöker någon av våra webbplatser. 

Vi samlar in, och i vassa fall sparar, information om dig beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig.  

Vi samlar in följande typer av personuppgifter för de ändamål som anges här:  
 

Utskick & kontakt:

Nyhetsbrev, e-postutskick och kontakt via telefon används för att ge information om vår verksamhet. Namn, e-postadress, telefonnummer, bolagstillhörighet och annan publik information kan i vissa fall sparas. Behandlingen baseras normalt på vårt legitima intresse för marknadsföring, men kan också baseras på andra lagliga skäl exempelvis om du är befintlig kund hos oss.  

Support och förfrågningar:

Namn, telefonnummer, e-postadress och annan eventuell personlig information som kan uppkomma från förfrågan kan sparas. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på bedömt intresse. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig med din förfrågan.  

Rekrytering:

CV, brev, frågor, intyg och referenser. Behandlingen av personuppgifter baseras på ditt tidigare samtycke. 

 

Databaser och delning av information 

Vi delar inte din personliga information till andra om det inte finns en rättslig grund för sådan delning. Exempel på sådan grund kommer vanligtvis att vara ett avtal med dig eller en juridisk skyldighet som instruerar oss att avslöja informationen. Våra underleverantörer (listade nedan) använder dataservrar för att samla, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. I dessa fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerhet. I vissa fall kan våra leverantörer behandla personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I dessa fall är det dock säkerställt att leverantörerna med godkända metoder anses ha tillräcklig skyddsnivå.  

Vi använder för närvarande följande underleverantörer:

Mailchimp för att skicka ut nyhetsbrev och e-postutskick. 

Hubspot för att kommunicera med, och hantera uppgifter om, potentiella, och befintliga, kunder med legitimt intresse för våra produkter. 

Helpscout för att hantera supportärenden. 

 

Lagring 

Vi lagrar din personliga information så länge som behövs för det syfte som personuppgifterna ursprungligen samlades in. Det betyder till exempel att de personuppgifter vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig kommer också att raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalet är uppfyllda. 

 

Rättigheter 

Du har rätt att begära tillgång, korrigering eller radering av personlig information vi håller om dig. Vidare har du också rätt att begränsa vår användning, objekt till bearbetning eller för att få en elektronisk kopia av de personuppgifter du lämnat till oss. 

Det enklaste sättet att göra detta är att maila oss alternativt använda någon av de ”opt-out”-länkar som finns i våra utskick. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på https://www.datainspektionen.se/. 

Till Datainspektionen kan du också vända dig för eventuella klagomål i fall du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad som beskrivs i detta dokument, eller om vi på något sätt bryter mot sekretesslagar. 

Eventuella förändringar i vår hantering av personuppgifter kommer att uppdateras i detta dokument och via vår hemsida 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna som samlas in är Cloud Connected AB med varumärkena Cloud ConnectedInSurvey och EasyVote

 

Företagsnamn:  
Cloud Connected Sweden AB 

Adress:  
Sveavägen 66, 111 34 Stockholm, Sverige 

E-postadress:  
info@cloudconnected.se