Funktioner i InSurvey®

InSurvey är en responsiv webbapplikation, vilket innebär att du som respondent eller administratör kan använda och jobba med InSurvey från alla typer av moderna internetuppkopplade enheter. Vi har gett den traditionella webbenkäten en modern tappning. Snygga och tydliga enkäter som är lätta att besvara och dessutom följer er grafiska profil.


Fullt stöd för er grafiska profil

Vi resonerar så att alla organisationer som har en unik grafisk profil bör också följa den. Därför skapar vi upp stilmallar åt våra kunder. En kund kan ha flera valbara stilmallar samtidigt för att passa organisationens olika delar, t ex varumärken eller avdelningar. Detta kallar vi en gedigen leverans!

Se hur dina frågor ser ut medan du skapar dem

I InSurvey ser du hela tiden hur din fråga kommer att visas för slutanvändaren medan du skapar den. Detta ger dig en enkel överblick över hur just denna fråga kommer att passa ihop med din enkät och de övriga frågor som du redan skapat. 


Bästa upplevelse oavsatt dator, surfplatta eller mobil

Vi vill ha full kontroll över våra kunders användarupplevelse. Vi jobbar med att bygga ett verktyg som verkligen är responsivt. InSurvey kan användas lika bra oavsett om du sitter på din smartphone, surfplatta eller dator.

ARBETA IHOP FÖR ETT BÄTTRE RESULTAT

Skapa upp administratörskonton för alla de individer i organisationen som behöver kunna hantera era enkäter. Dela sedan ut några av dina enkäter med de personer som du vill samarbeta med. 


Samla in data på ditt sätt

Det finns flera vägar som du kan distribuera din undersökning. Antingen så bjuder du in dina mottagare med unika länkar eller så kan du använda en generell länk för publicering på t ex er webbplats. Ni kan även använda vårt inbyggda stöd för att publicera era undersökningar direkt på sociala medier. Du väljer själv distributionskanal och givetvis kan du kombinera flera av dem.


Blixsnabba rapporter i realtid

Tider av väntan för att analysera ditt data är förbi. Se vad dina respondenter har svarat direkt efter att dom har lämnat sina svar. Genom en avancerad rapportalgoritm analyseras ert data om varje gång du sätter nya kriterier i din rapport. På så sätt kan du vara helt säker på att det faktiskt är ditt senaste tillgängliga data som du tittar på.

mängder av rapporter på ett ögonblick

Tillhör du en av dem som lagt veckor på att skapa upp olika rapporter för olika delar av organisationen? Med InSurvey hinner du detta innan morgonfikat! Med vår segmentering kan du enkelt bryta fram rapporter baserad på bakgrundsdata eller svar på ett ögonblick. Du kan sedan komplettera segmenten med ytterligare brytningar, för att sedan exportera ut dem till t ex Microsoft Word. En fil per segment! Kan det bli så mycket lättare?

JÄMFÖRBARA UNDERSÖKNINGAR

Gjorde du en enkät förra året som påminner mycket om en ny enkät du tänker skicka ut? Varför då inte återanvända förra årets enkät? Skapa en ny version av förra årets enkät och du kan förändra den nya versionen som du vill. Inte nog med att förra årets enkätversion är opåverkad, du får även en ny aktuell version som är jämförbar med förra året. Ställ åren mot varandra i din rapport och du kan jämföra de frågor som är likadana mellan åren. Detta är en funktion som är perfekt för dina periodiserade undersökningar!


Integritet

Det är viktigt att respektera respondenternas integritet! I InSurvey finns möjligheten att helt anonymisera respondenterna. På så sätt kan du som administratör inte spåra enskilda svar mot en respondent eller dess eventuella underliggande mottagare.


Automatiserade processer? Integrera via vårt API!

Vill ni automatisera utskick från ett bakomliggande system? Inga problem. Med InSurveys API kan ni enkelt integrera mot enkätverktyget. Varför t ex inte skicka en enkät efter ett avslutat kundmöte eller bokning?

Kontakta oss för mer information och dokumentation om vårt API.