För företaget

 
customer.jpeg

Kundundersökningar

Vad tycker era kunder om era produkter eller tjänster? Vet ni hur väl ni uppfyller era kunder förväntningar på er organisation?

Vi hjälper alla typer av organisationer med kundundersökningar med välkända metoder som NKI (nöjd kund index), rekommendationsbenägenhet (NPS) m.fl.

 

Net Promoter® Score (NPS)

En enda fråga, en skala med elva grader, som ger en tydlig mätare på era kunders lojalitet till er som leverantör. De som svarar alternativ 0-6 på frågan kallas för Kritiker (Detractors), de som svarar 7-8 kallas för Passiva (Passives) och slutligen de som svarar 9-10 är Ambassadörer (Promoters).

 

Kundnöjdhet genom “Happiness score”


Låt dina kunder betygsätta er med en eller ett par enkla frågor.

Mät enkelt av hur enskilda medarbetare uppfattas samt se förändring över tid – i flera kanaler samtidigt.

hapiness_score.PNG
 

Integration

Koppla ihop, skicka ut och samla in

Gör data från andra system tillgängligt i dina formulär. Ge dina respondenter möjlighet att välja bland innehåll från t ex CRM eller bokningssystem. Ge andra system information om när t ex en anmälan är genomförd eller respondentens kontaktuppgifter uppdaterats.

Alla funktioner och flöden i InSurvey finns tillgängliga via väldokumenterade APIer. Moderna och standardiserade APIer framtagna för system och dess systemutvecklare oberoende av teknik och plattform.